Värdegrund

Våra kärnvärden

Engagerade, Lösningsorienterade, Ansvarstagande och Positiva är PrimaPlans kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på. Kärnvärdena beskriver vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet ska vi arbeta aktivt med våra kärnvärden.

Kärnvärdena har tagits fram gemensamt av medarbetarna.

Engagerade

Genuint engagemang och motivation genomsyrar alla våra relationer, från den enskilda individen till det stora projektet.

Lösningsorienterade

Med bred kunskap och driv tacklar vi de hinder som kan uppstå. Vi hittar den bästa lösningen på de utmaningar vi ställs inför.

Ansvarstagande 

Genom data och analys levererar vi energieffektiva och hållbara lösningar för morgondagens samhälle. 

Positiva

Vi är ett enat team som är stolta över vår glädje och passion för det vi gör. Hos oss möter du medarbetare som inspirerar till utveckling och resultat. 

Söker du en elkonsult?

Vi hjälper dig!