Erfarna teknikkonsulter.

PrimaPlan hjälper dig med Bygghandlingar inom el, såsom kraft, belysning, data och säkerhet. Ett starkt fokus på konstruktion tillsammans med stor, praktisk erfarenhet gör våra handlingar uppskattade av våra kunder.

PrimaPlan är er partner till såväl vid nybyggnationer som renoveringar och ombyggnationer. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi arbetar med alla projekt oavsett om det befinner sig i planeringsstadiet eller rör en färdig fastighet.

Kommer vi in tidigt i processen kan vi stå till tjänst med förstudier, kostnadskalkyler och utredningar för dina projektplaner. Tjänster som syftar till att skapa en helhetsbild av projektets risker, möjligheter och utmaningar. Med rätt förarbete minimerar ni risken för oförutsedda bekymmer och minskar felmarginalen vid installation. 

Vi erbjuder expertrådgivning när det gäller olika system och deras för- och nackdelar, för att du ska hitta optimal lösning.

För att leverera så bra ritningar och handlingar som möjligt, arbetar vi aktivt med erfarenhetsåterföring i ett snillrikt system med checklistor. Där lyfter vi in frågeställningar och smarta lösningar till nästa projekt. På så sätt undviker vi effektivt att något hamnar mellan stolarna.

Söker du en teknikkonsult?

Vi finns för dig!