Primaplan

Teknikkonsultbolaget som är en totalleverantör av handlingar i ert projekt

PrimaPlan är ett oberoende konsultbolag som skapar ritningar och handlingar till fastighetsbolag och entreprenörer. Vi arbetar med alla discipliner inom el, såsom kraft, belysning, data och säkerhet. Våra teknikkonsulter har alla en gedigen bakgrund som elektriker, vilket innebär att vi gör rätt från början.

Handlingar med kvalitetsstämpel

Vi arbetar med kvalité som ledstjärna. Våra handlingar är korrekta från start. 

Vi älskar samarbete

Vi jobbar med kunden snarare än åt kunden. Och förespråkar transparens i alla led.

Din plånbok vår omsorg

Vi bevakar alltid vår beställares ekonomiska intressen i projekt. På kort och lång sikt.

Söker du en teknikkonsult?

Vi finns för dig!